De Stichting OpenRecht heeft als doelstelling de toegankelijkheid, de actualiteit en de kwaliteit van online (juridisch-wetenschappelijke) content te verbeteren. Het doel wordt gerealiseerd door het inrichten van een publiek toegankelijk platform. Juristen uit de wetenschap, de praktijk, de rechterlijke macht kunnen bijdragen leveren aan dit platform. Tegelijkertijd kunnen en zullen zij het platform ook als bron gebruiken. Het is een platform door en voor juristen. Tegelijkertijd kunnen ook niet-juristen het platform raadplegen en nadere duiding krijgen bij ontwikkelingen in het recht.

Wat houdt ons bezig?

Open Access Monitor
The UKB and the VSNU consortium deals are speeding up open access publishing in The Netherlands! Still some final publisher reports to go but already an increase of 37% in 2020 compared to 2019. Law seems to stay behind, but that’s what OpenRecht is for.
Monitor Open Access The Netherlands, openaccess.nl, January 2021

Ruim 1250 juridische proefschriften online beschikbaar bij de Praktizijnsbibliotheek
De Praktizijnsbibliotheek beschikt over een unieke collectie van meer dan 3.200 proefschriften. Ruim 1250 van deze proefschriften zijn open access en kunnen gratis online opgevraagd worden. Bij de proefschriften is in de titelbeschrijving in de webcatalogus een link naar de full text opgenomen.
Zoeken naar een proefschrift in de catalogus van de Praktizijnsbibliotheek

Open Science, preprints, ethical boards and fast research in “the COVID era”
Open science and COVID: a lot of research has been published, and more will follow soon. But is the research reliable and diligent? What should we pay the most attention to? Vera Heininga and Tina Kretschmer, cofounders of the Open Science Community Groningen (OSCG) and both researchers at the faculty of Behavioural and Social Sciences, talk about open science, preprints and hastily research.
Open Science, preprints, ethical boards and fast research in “the COVID era”, Data Federation Hub, 8 juli 2020

Rector Rianne Letschert (MaastrichtU) geeft topprioriteit aan Erkennen & Waarderen
Werken aan een universiteit is veel méér dan promoveren, publiceren, een grant binnenhalen. Onderwijs, leiderschap, teamwork en voor sommigen ook de combinatie met patiëntenzorg moeten minstens zo veel gewicht in de schaal leggen. Welke impact heb je als academicus op de maatschappij vanuit die verschillende rollen, dat is de cruciale vraag.
Rector Rianne Letschert geeft topprioriteit aan Erkennen & Waarderen, Jos Cortenraad, maastrichtuniversity.nl, 11 juni 2020

Vooral Elsevier profiteert van nieuwe ‘open science’ deal
De ‘unieke’ deal die universiteiten en Elsevier onlangs sloten gaat uit van een wel heel specifieke opvatting van open access en open science. Een opvatting die het bedrijf dat zich steeds meer als data- en platformbedrijf profileert bijzonder goed uitkomt.
Vooral Elsevier profiteert van nieuwe ‘open science’ deal, ScienceGuide, Sicco de Knecht, 3 juni 2020

Will the coronavirus kill off the ‘dinosaur’ world of academic publishing?
The deadly pandemic has brought back a long-running debate about companies profiting from the publication of research often freely supplied by the author. As the biggest names in the business respond to academics’ demands to bring down paywalls, new platforms are getting fresh studies out to the public.
Will the coronavirus kill off the ‘dinosaur’ world of academic publishing?, Linda Lew, South China Morning Post, 16 maart 2020

Libraries will champion an open future for scholarship
All of us who work in academic libraries here in Pittsburgh and around the world aspire to improve the quality of science and scholarship. It’s increasingly clear that this can best be done through the open exchange of ideas and data, which can accelerate the pace and reach of scientific discovery.
Keith Webster: Libraries will champion an open future for scholarship, Keith Webster, Pittsburg Post-Gazette, 29 January 2020

What a Journal Makes: As we say goodbye to the European Law Journal
On January 31st, the Editorial and Advisory Boards of the European Law Journal resigned en masse from their positions in protest after the publisher, Wiley, decided that it was not willing to ‘give away’ control and authority over editorial appointments and decisions to the academics on the journal’s Boards. We recount our small act of resistance here because we think there may be lessons for the wider academic community. We are not looking to portray ourselves as martyrs for academic freedom or principled radicals looking to overhaul the entire system of academic publishing. Indeed, the most significant aspect of our rupture with Wiley lies in the modesty of the demands they were unwilling to meet.
What a Journal Makes: As we say goodbye to the European Law Journal, Joana Mendes and Harm Schepel, Europeanlawblog.eu, 4 February 2020

Coronavirus and Ebola: could open access medical research find a cure?
Hiding research papers behind a subscription paywall – as is the case for an estimated two-thirds of all research – could be killing people. There are countless examples of how failure to share science openly can have a devastating impact on public health.
Coronavirus and Ebola: could open access medical research find a cure?, Rachael Pells, The Guardian, 22 januari 2020

Open access
Open Access is great, but killing academic journals is not. Also on the internet, there is no such thing as a free lunch. Peer review, editing and keeping articles available online all cost money. And someone has to pay for that. Either through subscriptions or through article processing charges and through the hidden costs of thousands of library people and university technicians making sure that articles go and stay on line and are accessible with the latest browsers.
Open access, Dirk Visser, Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis, Brill.com, 12 december 2019

Groen licht voor vervolg VSNU pilot ‘You Share, We Take Care’
De Nederlandse universiteiten gaan hun 100% open access doel een extra impuls geven met brede implementatie van artikel 25fa van de auteurswet (amendement Taverne). Dit besluit volgt op de succesvolle pilot ‘You Share, We Take Care’. Hieraan hebben in 2019 ruim 600 onderzoekers meegedaan. Meer dan 2800 publicaties zijn daarbij via de repository in open access beschikbaar gesteld.
Groen licht voor vervolg VSNU pilot ‘You Share, We Take Care’, VSNU.nl, 6 januari 2020

Kennissector zet grote stap vooruit in nieuwe manier erkennen & waarderen
VSNU, NFU, KNAW, NWO en ZonMw hebben het position paper ‘Ruimte voor ieders talent; naar een nieuwe balans in het erkennen en waarderen van wetenschappers’ gepubliceerd waarin ze aangeven hoe ze het werk van wetenschappelijke medewerkers breder willen gaan erkennen en waarderen. Minder nadruk op aantallen publicaties, meer nadruk op de andere domeinen waarbinnen de wetenschapper werkzaam is, zoals onderwijs en impact. Deze bredere vorm van erkennen en waarderen past beter bij de huidige kerntaken van de kennis- en onderwijsinstellingen en bij wat de samenleving van hen vraagt.
Kennissector zet grote stap vooruit in nieuwe manier erkennen & waarderen, VSNU.nl, 13 november 2019

Rechtsfragen bei Open Science
Die Digitalisierung ermöglicht eine offene Wissenschaft (Open Science). Diese hat viele Aspekte, insbesondere den freien Zugang zu wissenschaftlichen Veröffentlichungen und Materialien (Open Access), transparente Begutachtungsverfahren (Open Peer Review) oder quelloffene Technologien (Open Source). Das Programm Hamburg Open Science will offene Wissenschaft am Forschungsstandort Hamburg unterstützen. Der in diesem Kontext entstandene Leitfaden soll das rechtliche Umfeld greifbar machen.
Rechtsfragen bei Open Science, Till Kreutzer, Henning Lahmann, Hamburg University Press.

Het Harvard Open Access-licentiemodel in het Nederlands recht
Veel universiteiten in de VS kunnen wetenschappelijke artikelen direct open access publiceren. Zij maken daarvoor gebruik van het Harvard Open Access-licentiemodel. In dit artikel wordt onderzocht of dit licentiemodel naar Nederlands recht is toegestaan. Dat blijkt het geval. Daarmee wordt het voor Nederlandse auteurs en universiteiten zeer eenvoudig om artikelen kostenloos toegankelijk te maken.
Het Harvard Open Access-licentiemodel in het Nederlands recht, Saskia Woutersen, Damiaan van Eeten & Arjan de Rooy, Nederlands Juristenblad, oktober 2019

Where Research Meets Profits
Recent allegations of copyright violations against a professor who shared his own work on his website spark debate about ownership and whether peer reviewers should be paid.
Where Research Meets Profits, Colleen Flaherty, insidehighered.com, 23 oktober 2019

Nieuwe Leidraad voor juridische auteurs
Ook juridische auteurs die open access publiceren dienen zich aan verwijzingsregels te houden. Deze staan in de Leidraad voor juridische auteurs. Editie 2019 ligt in de schappen en is uiteraard online beschikbaar.
Leidraad voor juridische auteurs 2019 (pdf), september 2019

De legal influencer kruipt langzaam achter de betaalmuur vandaan
Of je nu werkzaam bent in de rechtspraktijk of in de wetenschap, je wil graag gelezen worden. En dat lezen doet men steeds vaker uitsluitend online, dus moet je er als auteur voor zorgen dat je stukken online zichtbaar zijn. Als je een legal influencer wil zijn, dan moet je niet achter de betaalmuur van de vakbladen blijven zitten. Hoe zorg je dat je gelezen wordt?
De legal influencer kruipt langzaam achter de betaalmuur vandaan, Leo van der Wees, Recht.nl, 17 juli 2019

Looking Back Over Our Shoulders: the Impact of the Web on Newspaper, Book and Academic Publishing
The web has provided revolutionary new ways to exchange information, and as a result, the effects on publishing have been huge. The nature of these changes and the effects on publishers differ significantly between various sectors. Thirty years after the birth of the World Wide Web, let’s take stock and analyze the impact.
Looking Back Over Our Shoulders: the Impact of the Web on Newspaper, Book and Academic Publishing, Carol Apollo Kennedy, Against the Grain, 29 May 2019

Thesis: The deliverance of open access books : examining usage and dissemination
In many scholarly disciplines, books – not articles – are the norm. As print runs become smaller, the question arises whether publishing monographs in open access helps to make their contents globally accessible. To answer this question, the results of multiple studies on the usage of open access books are presented. The research focuses on three areas: economic viability; optimization of open access monographs infrastructure and measuring the effects of open access in terms of scholarly impact and societal influence. Each chapter reviews a different aspect: book sales, digital dissemination, open licenses, user communities, measuring usage, developing countries and the effects on citations and social media.
The deliverance of open access books : examining usage and dissemination, Universiteit Leiden, januari 2019

Factsheet Rathenau-instituut open access wetenschappelijke publicaties
Het Rathenau Instituut heeft een factsheet gepubliceerd over open access. Steeds meer wetenschappelijke publicaties van Nederlandse auteurs zijn ‘open access’ (gratis voor de lezer) beschikbaar. Van de wetenschappelijke publicaties uit 2016 waarbij een Nederlandse auteur betrokken is, is 44% vrij beschikbaar. Daarmee loopt Nederland voor op de ons omringende landen. Een steeds groter deel van deze openaccess-publicaties is beschikbaar via de ‘gouden’ en ‘groene’ routes. De laatste twee jaar is hierin een versnelling zichtbaar, die oploopt tot 4,5 procentpunten groei in 2016. Maar de doelstelling van 100% open access in 2020 is nog ver weg.
Open access van wetenschappelijke publicaties, Rathenau Instituut, 5 december 2019

Statement VSNU over Plan S: ambities onverminderd hoog, transitie vereist zorgvuldigheid
De VSNU onderschrijft de doelstellingen en is actief betrokken bij de ontwikkelingen op het gebied van Open Science zoals verwoord in het Nationaal Plan Open Science (NPOS). Open Science dient een fundamentele verbetering van wetenschap te realiseren door het transparant maken van het wetenschappelijk proces en output breed beschikbaar te stellen. Hierbij kan de maatschappelijk impact versterkt worden door grotere betrokkenheid bij en toegankelijkheid van wetenschappelijke output, inclusief artikelen en onderzoeksdata.
Statement VSNU over Plan S: ambities onverminderd hoog, transitie vereist zorgvuldigheid, VSNU, 31 januari 2019Open access publishing and all of that

Scientific publishing is in a state of flux. This is an effort to collate a dossier on publishing into a single document.
Open access publishing and all of that, Breakspear_blog, 2 december 2018

Scholarly publishing: EUA asks European Commission to investigate lack of competition

The EUA Council adopted a statement on 26 October 2018 expressing its concern about the lack of transparency and competition in the scholarly publishing business sector in Europe. The statement, addressed to the European Commission, asks for an investigation to clarify if competition rules guarantee fair competition market conditions.
Scholarly publishing: EUA asks European Commission to investigate lack of competition, European University Association, 6 november 2018

OpenRecht: pionier van openbare juridische content

Openbare kennisbank OpenRecht lanceert onlineplatform waar iedereen vrij toegang heeft tot juridische artikelen en annotaties met verwijzingen naar wetten, uitspraken en rapporten.
Sabine Droogleever Fortuyn, OpenRecht: pionier van openbare juridische content, Advocatenblad.nl, 15 oktober 2018

cOALition S

On 4 September 2018, 11 national research funding organisation, with the support of the European Commission including the European Research Council (ERC), announced the launch of cOAlition S, an initiative to make full and immediate Open Access to research publications a reality. It is built around Plan S, which consists of one target and 10 principles.
cOAlition S, Science Europe

Nationaal Plan Open Science

This National Plan Open Science sets out what the Dutch parties involved in creating this Plan are already doing and what they plan to do to grasp the opportunities and at the same time make science even more accessible to others. A major boost is required if these initiatives are to be coordinated and the great ambition realised. That is why this Plan lists the ambitions and provides details of the parties intending to take action, as well as the timeframes within which they believe they can realise their objectives.
Nationaal Plan Open Science, TU Delft [/av_textblock]