Het bestuur van de Stichting OpenRecht bestaat uit de volgende personen (in alfabetische volgorde):

Quirine Eijkman
Ondervoorzitter, College voor de Rechten van de Mens
Lector Toegang tot het Recht, Kenniscentrum Sociale Innovatie (KSI), Hogeschool Utrecht
Utrecht

Chris Kluiters
Managing Partner, AllrightsOnline
Dordrecht

Marc van Opijnen
Rechtsinformaticus
Utrecht

Anja Oskamp
Rector magnificus, Open Universiteit
Heerlen

Peter Piepers (voorzitter)
Manager Support & Innovation, Van Doorne Advocaten, Notarissen en Fiscalisten
Amsterdam

Leo van der Wees (secretaris, penningmeester)
IT-jurist/Managing Partner, Recht.nl
Den Haag