Open access lijkt in de wetenschappelijke wereld eindelijk voet aan de grond te krijgen. Dit betekent dat steeds meer door wetenschappers geproduceerde teksten vrij beschikbaar komen in het publieke domein. Dat geldt ook voor de publicaties van juridische wetenschappers. Tegelijkertijd is het zo dat in de juridische praktijk steeds meer kennis gedeeld wordt. Ook hier dus een trend naar buiten, naar het publieke domein.

Hierbij komt dat het juridische domein een bijzonder domein is. Wetenschap en praktijk zijn eigenlijk niet te scheiden. Niet voor niets schreef professor Gevers in Nederlands Juristenblad (NJB 2010, afl. 14): ‘De rechtswetenschapper beperkt zich overigens vanwege de rol van het recht binnen de samenleving
niet tot de wetenschap alleen. Daarvoor is die teveel verweven met de rechtstoepassing en -praktijk.’.

Eén platform voor en door juristen
Dit gezegd hebbend ligt het voor de hand dat de wetenschap en de praktijk de handen ineen slaan om de ontsluiting van juridische informatie te moderniseren. Zij willen daartoe, in samenwerking met andere juridische stakeholders (overheid, rechterlijke macht), een publiek toegankelijk platform oprichten via welke juridische commentaren, in welke vorm dan ook, ontsloten worden. Een platform voor en door juristen.

Met de realisatie van het platform, worden, naast de Kamerstukken, uitspraken en wetgeving, ook de juridische commentaren publiek toegankelijk. Deze ontsluiting via één toegangsweg moet, zoals professor Giard schreef in het Nederlands Juristenblad (NJB 2014, afl. 14) leiden tot efficiëntie- en kwaliteitswinst.

Tevens biedt de ontsluiting van juridische commentaren de mogelijkheid voor alle in het juridische vak werkzame juristen om over meer kwalitatief goede teksten te kunnen beschikken. En uiteraard krijgen hiermee ook de burgers meer inzicht in de werking van het rechtsbedrijf.

Missie
De missie van de Stichting OpenRecht is het – in samenwerking met de gehele Nederlandse juridische gemeenschap – tot stand brengen en beheren van een publiek toegankelijk online platform met kwalitatief goede juridische teksten. De kwaliteit zal daarbij door redacties bewaakt worden en de verdere technische en inhoudelijke ontwikkeling van het platform ligt in handen van het juridische veld zelf.