De Stichting OpenRecht is opgericht door Peter Piepers en Leo van der Wees op 15 november 2012.

De stichting heeft als doelstelling een bijdrage te leveren aan het verbeteren van de kwaliteit en inhoud van juridisch en fiscaal inhoudelijke commentaren op wet- en regelgeving en jurisprudentie en daarnaast juridisch en fiscaal wetenschappelijke artikelen in de meest brede zin van het woord en deze in het publieke domein toegankelijk te maken, en al hetgeen daarmee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

De stichting bestaat uit een bestuur en een dagelijks bestuur. Bij de samenstelling van het bestuur wordt er naar gestreefd zoveel mogelijk verschillende juridische beroepsgroepen in de gelederen te hebben.