Onderstaand een niet-volledige overzicht van voor open access en open science interessante websites.

arXiv.org
arXiv is an e-print service in the fi elds of physics, mathematics, non-linear science, computer science,quantitative biology, quantitative fi nance and statistics.

bioRxiv.org
bioRxiv is a free online archive and distribution service for unpublished preprints in the life sciences. It is operated by Cold Spring Harbor Laboratory, a not-for-profit research and educational institution. By posting preprints on bioRxiv, authors are able to make their findings immediately available to the scientific community and receive feedback on draft manuscripts before they are submitted to journals.

Directory of Open Access Journals (DOAJ)
The aim of the Directory of Open Access Journals is to increase the visibility and ease of use of open access scientific and scholarly journals thereby promoting their increased usage and impact.

Wettenpocket portaal
Hier vindt u op de Nederlandse wet- en regelgeving voor uw e-reader. Per wetsfamilie wordt een elektronisch boek gegenereerd, dat u vervolgens kunt downloaden en openen op een e-reader.

Juriconnect
De documentatiesite van het Platform voor informatieuitwisseling en -standaardisatie in het juridisch domein. Het platform beoogt gezamenlijk afspraken te maken, om te komen tot een meer efficiënte informatieuitwisseling binnen de juridische informatieketen.

Lovdata
Het Noorse Lovdata waarin de universitaire wereld, het Ministerie van Justitie, rechters en advocatenkantoren samenwerken aan de ontsluiting van juridische informatie.

Narcis
Narcis is dé nationale portal voor wie informatie zoekt over wetenschappers en hun werk. Naast wetenschappers maken ook studenten, journalisten en medewerkers binnen onderwijs, overheid en het bedrijfsleven gebruik van NARCIS.

Het Overleg
Het Overleg is een platform voor kennismanagers, bibliothecarissen, informatiespecialisten, knowhowmedewerkers, documentalisten werkzaam voor advocaten, (kandidaat-)notarissen, fiscalisten en rechtsbijstandsverzekeraars.

Public Library of Science (PLoS)
PLoS is a nonprofi t organization of scientists and physicians committed to making the world’s scientific and medical literature a freely available public resource.

Science Huβ
ScienceHUβ is a global science and technology publisher and provides free access to research articles and latest research information without any barrier to scientific community. Our internationally recognized publishing program covers wide array of science and technology disciplines.

Social Science Research Network (SSRN)
Social Science Research Network (SSRN) is devoted to the rapid worldwide dissemination of social science research and is composed of a number of specialized research networks in each of the social sciences.

Standaarden.overheid.nl
Standaarden.overheid.nl is het domein voor duurzame publicatie van generieke technische componenten van standaarden die de Nederlandse overheid toepast voor het delen en publiceren van informatie op Internet.

Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek

Open Access, Vereniging van Universiteiten (VSNU)